ČLANSTVO

Strelsko društvo sprejema nove člane. Zainteresirani strelci se morajo strinjati s statutom društva in izpolniti pristopno izjavo, ki jo pošljejo na naslov društva ali predsedniku komisije za sprejem novih članov – g. Korošec, Jure.  Izpolnjene vloge obravnava komisija za sprejem novih članov.

Pristopnina znaša 30€, letna članarina 30€.

PROTOKOL SPREJEMA NOVIH ČLANOV

Zainteresirani potencialni člani zahtevajo online prijavnico na zavitku “KONTAKT”, jo izpolnijo, ter jo pošljejo po navadni ali elektronski pošti na naslov kluba. Z izpolnitvijo prijavnice kandidat prav tako sprejema STATUT in PRAVILA KLUBA.

Prejete prijavnice obravnava upravni odbor na svojih rednih mesečnih srečanjih.

Kandidate za nove člane strelskega društva Gmajna predsednik kluba ali pooblaščena oseba v njegovem imenu povabi na sledeči sestanek upravnega odbora, kjer se kandidati predstavijo in hkrati lahko izrazijo svoje želje glede aktivnega sodelovanja v aktivnostih kluba.

Na podlagi predstavitve kandidata se potem Komisija za sprejem novih članov izreče o sprejemu ali zavrnitvi kandidata, o čemer kandidate v roku 7 dni tudi pisno obvesti. Kandidati so potrjeni z večino glasov članov Komisije za sprejem novih članov.

Potrjeni kandidati za člane Strelskega društva Gmajna postanejo polnopravni člani z dnem odločitve Upravnega odbora.

Novi član prejme plačilni nalog za plačilo pristopnine, ki znaša 30€.

IBAN SI56 6100 0001 0042 272 (DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA)

Če se v katerem izmed korakov izkaže, da se kandidat za člana ne odziva, se šteje, da je odstopil od interesa članstva v klubu.

Naš športni rekvizit je orožje. Da bi ga lahko uporabljali varno in v namen športa – ga moramo dobro poznati. Moramo ga spoštovati! V društvu zato namenjamo veliko pozornost poznavanju pravil in veščin varnega rokovanja z orožjem. Ponosni smo na zelo široko paleto orožja, kratkocevnega in dolgocevnega, različnih zvrsti in različnih kalibrov.